Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 30.000 ευρώ στα σούπερ μάρκετ «Κρητικός»

Πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση απόκτησης της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες».

Αναλυτικά ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει ότι συνεδρίασε σε τμήμα, και αποφάσισε, κατόπιν σχετικής έκθεσης του αρμόδιου εισηγητή, «για την υπόθεση της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης συγκέντρωσης,  που αφορά στη μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Η επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας  που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης.

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η συμφωνία εν προκειμένω αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ επί της ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, προκύπτει ότι η εν λόγω συμφωνία γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα στην υπηρεσία υπερβαίνοντας κατά 33 ημέρες την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης.

Με την απόφαση 823/2023 η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, και επιβάλλει στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο ποσού 30.000 ευρώ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι την λόγω συγκέντρωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εγκρίνει με την υπ. αριθ. 803/2022 απόφασή της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use