Η ελληνική φρεγάτα εντάσσεται άμεσα στην αποστολή «Ασπίδες» και στη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστολή της οποίας είναι η διαφύλαξη της θαλάσσιας ασφάλειας και η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης.