Προσλήψεις ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία: Η κατανομή θέσεων και οι προϋποθέσεις

Προσλήψεις ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία Προσλήψεις ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ απεστάλη η 1Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία.

Πρόκειται για προσλήψεις υποψηφίων πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Δείτε στο αρχείο που ακολουθεί την κατανομή των θέσεωνΔ και τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use